lilijka-1

Harcerska Gromada Wilków im. św. Jana Pawła II

Zespół Programowo-Metodyczny KNIEJA  

W roku 2012 powstało Stowarzyszenie Harcerskie "Knieja" jako lokalne stowarzyszenie zwykłe w północnej Polsce.
Celem Stowarzyszenia było: wychowywanie dzieci i młodzieży metodami harcerskimi w oparciu o zasady chrześcijańskie, tradycje kaszubskie.

Stowarzyszenie akceptowało ideowe kierunki Zakonu Skautów Świata i nauczanie świętego papieża Jana Pawła II.

Główna działalność stowarzyszenia skupiała się na tygodniowych biwakach/obozach letnich.

W czerwcu 2016 Stowarzyszenie rozwiązało się a jego działalność kontynuowana jest w ramach Zespołu Programowo-Metodycznego Knieja

przy Harcerskiej Gromadzie Wilków im. św. Jana Pawła II (od 25.06.2016)adres pocztowy Zespołu:
Harcerska Gromada Wilków im. św.

Zespół Programowo-Metodyczny "Knieja"
ul. Kolejowa 4/7
80-201 Gdańsk
POLSKA

e-mail: j.klasa@pkp-cargo.eu

telefon komórkowy komendanta (Jarosław Klasa): 48-663 296 941

                                                           

 

GALERIA:

Obóz Schodno 2012

Obóz Schodno 2013

Obóz Schodno 2015

Obóz Schodno 2016